Mitä hanke tekee?

SEGLI-hanke koostui neljästä osasta:
 

1. YHTEISTYÖ OPPILAITOSTEN JA TYÖLLISYYSTOIMIJOIDEN KANSSA

Kehitetään uusia segregaation lieventämistä edistäviä toimintatapoja oppilaitoksissa ja työllisyyspalveluissa sukupuolen mukaisen ja intersektionaalisen segregaation lieventämiseksi. Yhteistyöoppilaitoksina on peruskouluja, lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia.

2. Tutkimus

Tutkimus kohdistuu segregaation syihin. Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten ihmiset päätyvät erilaisille koulutuspoluille ja eri ammatteihin. Erityisesti keskitytään oppilaitosten käytäntöjen rooliin, eli siihen, miten oppilaitosten käytännöt ja puhe ammateista vaikuttavat opiskelijoiden näkemyksiin tulevaisuudestaan.

3. Viestintä

Herätetään keskustelua segregaation haitoista, sen lieventämisen hyödyistä ja keinoista opetusalan ja työmarkkinavaikuttajien parissa sekä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kesken. Hanke haluaa nostaa segregaation lieventämisen myös yleisempään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

4. Asiantuntijaverkosto

Verkosto kokoaa koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita yhteiseen keskusteluprosessiin, jolla syvennetään osallistujatahojen tietoa segregaatiosta sekä luodaan yhteistä näkemystä ja tahtotilaa toimia segregaation lieventämiseksi.
Verkostossa on 31 jäsentä edustaen laajasti eri yhteiskunnan sektoreita, toiminta-aloja ja maantieteellisiä alueita.

SEGLI-hanke toimi vuosina 2016 – 2019. Lue hankkeen päätyttyä kirjoitettu toimintakertomus.