Sukupuoleen kohdistuvat odotukset ovat usein alitajuisia ja vaikeasti tunnistettavia. Niitä ilmenee kaikilla yhteiskunnan tasoilla varhaiskasvatuksesta läpi työelämän. Suomalainen työelämä on eurooppalaisessa vertailussa voimakkaasti jakautunut miesten ja naisten töihin. Sukupuoleen perustuvat odotukset voivat rajata niitä mahdollisuuksia, jotka ihminen kokee itselleen soveltuviksi opinto- ja urapoluilla.

Tasa-arvo työelämässä luo hyvinvointia, joka heijastuu niin yksilöihin, perheisiin kuin työmarkkinoiden tuottavuuteen. Avainasemassa muutoksen aikaan saamiseksi ovat poliitikot, työnantajat, opettajat, vanhemmat, työkaverit
– oikeastaan me kaikki.


Ajassa


Tutustu hankkeeseen

Teemat

Käsitykset naisten ja miesten mahdollisuuksista syntyvät jo varhain. Mikä on kodin ja kasvatuksen rooli?

Käsitykset naisten ja miesten mahdollisuuksista syntyvät jo varhain. Mikä on kodin ja kasvatuksen rooli?

Segregaatio työssä pohjautuu eriytymiseen koulutuksessa. Siksi koulutus on tärkeä solmukohta segregaation purkamisessa.

Segregaatio työssä pohjautuu eriytymiseen koulutuksessa. Siksi koulutus on tärkeä solmukohta segregaation purkamisessa.

Alaa vaihdetaan myös aikuisena. Osaamisen vahvistamista elinikäisen oppimisen näkökulmasta tarvitaan.

Alaa vaihdetaan myös aikuisena. Osaamisen vahvistamista elinikäisen oppimisen näkökulmasta tarvitaan.


Tapahtumia

Segregaation lieventämisestä #kaikkienduuni, 14.2.2019 klo 13-16 Helsingissä
 SEGLI-hanke järjesti seminaarin, jossa kuultiin mm. oppilaitosten tarinoita hankkeen kehittämistyön kokemuksista matkan varrelta ja tasa-arvovaltuutetun Jukka Maarianvaaran puheenvuoro "Segregaatio - ikuisuusongelma tasa-arvon toteutumisessa?" Katso juttu ja tallenne SEGLI-hankkeen seminaarista.