Sukupuoleen kohdistuvat odotukset ovat usein alitajuisia ja vaikeasti tunnistettavia. Niitä ilmenee kaikilla yhteiskunnan tasoilla varhaiskasvatuksesta läpi työelämän. Suomalainen työelämä on eurooppalaisessa vertailussa voimakkaasti jakautunut miesten ja naisten töihin. Sukupuoleen perustuvat odotukset voivat rajata niitä mahdollisuuksia, jotka ihminen kokee itselleen soveltuviksi opinto- ja urapoluilla.

Tasa-arvo työelämässä luo hyvinvointia, joka heijastuu niin yksilöihin, perheisiin kuin työmarkkinoiden tuottavuuteen. Avainasemassa muutoksen aikaan saamiseksi ovat poliitikot, työnantajat, opettajat, vanhemmat, työkaverit
– oikeastaan me kaikki.


Ajassa


Tutustu hankkeeseen

Teemat

 Käsitykset naisten ja miesten mahdollisuuksista syntyvät jo varhain. Mikä on kodin ja kasvatuksen rooli?

Käsitykset naisten ja miesten mahdollisuuksista syntyvät jo varhain. Mikä on kodin ja kasvatuksen rooli?

 Segregaatio työssä pohjautuu eriytymiseen koulutuksessa. Siksi koulutus on tärkeä solmukohta segregaation purkamisessa.

Segregaatio työssä pohjautuu eriytymiseen koulutuksessa. Siksi koulutus on tärkeä solmukohta segregaation purkamisessa.

 Alaa vaihdetaan myös aikuisena. Osaamisen vahvistamista elinikäisen oppimisen näkökulmasta tarvitaan.

Alaa vaihdetaan myös aikuisena. Osaamisen vahvistamista elinikäisen oppimisen näkökulmasta tarvitaan.


Tulevat tapahtumat

Tasa-arvopäivät 11.-12.10.2017
 Tasa-arvopäivät Kajaanissa. Teemana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus alueellisena ilmiönä.

Educa-messut 26.-27.1.2018
SEGLI-hanke mukana EDUCA-messuilla, osasto nro 6m90 - tule keskustelemaan kanssamme! 
http://educa.messukeskus.com/