Asiantuntijaverkosto

Yhtenä hankkeen toimintamuotona on asiantuntijaverkoston toiminta. Asiantuntijaverkoston tavoitteena on koota koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita yhteiseen keskusteluprosessiin, jossa selvitetään ja pohditaan eri näkökulmista sukupuolen mukaista segregaatiota suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä.

Asiantuntijaverkostossa on 31 jäsentä laajalti edustaen eri yhteiskunnan sektoreita, toiminta-aloja ja maantieteellisesti. Verkoston keskusteluun tuodaan myös kokemuksia ja tuloksia kehittämistyöstä hankkeen pilottiorganisaatioissa. Tarkoitus on myös luoda yhteistä näkemystä ja tavoitteita toimia sekä omalla taholla että yhteistyössä segregaation lieventämiseksi.

Verkoston keskusteluja ja keskusteluteemoihin liittyvää tietoa julkaistaan hankkeen nettisivuilla ja tuodaan pohjaksi avoimelle kommentoinnille ja keskustelulle erityisesti oppilaitosmaailman ja työhallinnon toimijoiden sekä vanhempien piirissä. Asiantuntijaverkosto tuottaa hankkeen loppuseminaariin talvella 2019 oman näkemyksensä ja toimintasuositukset segregaation lieventämiseksi koulutuksessa ja työelämässä.

Asiantuntijaverkostoon voidaan hankkeen aikana täydentää tahoilla, jotka ovat kiinnostuneita liittymään sen toimintaan. Lisäksi verkoston tapaamisiin kutsutaan tarpeen mukaan myös ulkopuolisia asiantuntija-alustajia. Asiantuntijaverkostoa voidaan hankkeen aikana täydentää tahoilla, jotka ovat kiinnostuneita liittymään sen toimintaan.

 

Asiantuntijaverkoston jäseniä ovat:

Jussi Junni, Miesjärjestöjen keskusliitto
Johanna Pakkanen, NYTKIS ry
Mia Teräsaho, Tasa-arvotiedon keskus THL
Heli Manninen Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi
Ritva Jakku-Sihvonen, Asiantuntija
Jenni Kettunen, Kajaanin kaupunki
Irmel Kari-Björbacka, Lapin Yliopisto
Miko Lempinen, Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Tiina Vanhala, Helsingin kaupunki
Piia Simpanen, Teknologiateollisuus ry
Hanna Ylönen, Oulun ammattikorkeakoulu
Elina Tirinen, Stadin ammattiopisto
Juuso Luomala, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Hanna Onwen-Huma, Sosiaali- ja terveysministeriö

Anni Koivisto, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suvi Pulkkinen, Opetusalaln Ammattijärjestö OAJ
Maija Pasanen, SOPO ry
Anne-Mari Souto, Itä-Suomen Yliopisto
Hanna Niittymäki, Helsingin kaupunki
Hanna Ylöstalo, Tampereen Yliopisto
Johanna Sjöholm, Naisresurssikeskus Pihlaja
Hanna Maidell, Helsingin kaupunki
Satu Elo, Opetushallitus
Petra Stenfors, Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto
Anja Lahermaa, STTK ry
Katja Leppänen, EK
Tanja Lehtoranta, Ammattiliitto Pro
Kirsti Anttila, Teollisuusliitto ry
Hillevi Lönn-Juva, Työ- ja elinkeinoministeriö