SEGLIn asiantuntijaverkosto toimii segregaation lieventämiseksi

SEGLI-hankkeen asiantuntijaverkosto kokoontui kolmatta kertaa Helsingissä 21.9.2017. Kolmannen tapaamisen tavoitteena oli kirkastaa, mitä verkoston asiantuntijat yhdessä voivat tehdä segregaation lieventämiseksi.

Verkosto toimii segregaation lieventämiseksi

Asiantuntijaverkosto kokoaa yhteen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita. ”Verkoston tavoitteena on luoda yhteistä näkemystä ja tahtotilaa toimia segregaation lieventämiseksi, sekä jokainen omilla tahoillaan että me kaikki yhteistyössä,” kertasi Sinikka Mustakallio tapaamisen aluksi.

”Tavoitteena on myös, että SEGLI:n loppuseminaarissa asiantuntijaverkosto esittää yhteisen näkemyksensä ja toimintasuositukset segregaation lieventämiseksi,” täsmensi Marja-Leena Haataja.

Marja-Leena Haataja kertoi myös, että SEGLI-hankkeen uudet nettisivut on avattu

Marja-Leena Haataja kertoi myös, että SEGLI-hankkeen uudet nettisivut on avattu

Intoa Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuus ry:n alustuksista

Yhteisen pohdinnan tueksi tapaamiseen oli pyydetty alustukset kahdelta verkoston toimijalta: Piia Simpaselta Teknologiateollisuus ry:stä sekä Tanja Lehtorannalta Ammattiliitto Prosta. Kumpikin alustus vastasi kysymykseen siitä, mitä järjestöt ovat tehneet segregaation lieventämiseksi.

Ammattiliitto Pro segregaatiota purkamassa

Tanja Lehtoranta summasi, kuinka Ammattiliitto Pro toimii segregaation lieventämiseksi

Tanja Lehtoranta summasi, kuinka Ammattiliitto Pro toimii segregaation lieventämiseksi

Tanja Lehtoranta kertoi esityksessään, miten Ammattiliitto Prossa on lievennetty segregaatiota kolmella tavalla. Nämä kolme tapaa ovat:

  1. Segregaation esille tuominen tutkimusten ja tilastojen kautta
  2. Segregaation purku työpaikoilla tasa-arvosuunnitelman avulla
  3. Työelämän ajokortti -opintojaksojen järjestäminen

Ammattiliitto Pron tutkimuksia on saatavilla myös heidän julkisilla nettisivuillaan https://www.proliitto.fi/tutkimus. Pro tuottaa vuosittain esimerkiksi kaksi työmarkkinakyselyä, arvo- ja asennetutkimuksen, eläkeläiskyselyn sekä rekisteriaineistoihin perustuvia tilastollisia analyyseja.

Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua Ammattiliitto Pro tukee kouluttamalla jäseniään, luottamushenkilöitään ja yrityksiä. Prossa tehdään myös työehtosopimusten ja paikallisten sopimusten suvausta.

Ammattiliitto Pron Työelämän ajokortti -opintojaksojen tavoitteena on työelämätietouden lisääminen ja työnhaun taitojen vahvistaminen. Opintojaksoja on järjestetty jo 13 ammattikorkeakoulussa eri puolella Suomea.

Yleisöstä todettiin, että "Pron esitys vakuutti". "Helsingin kaupungillakin voitaisiin hyödyntää kerättyä tietoa ja analysoida sen avulla segregaation ilmenemistä," pohdittiin edelleen.

Women in Tech & My Tech

Piia Simpasen alustus kertoi Teknologiateollisuus ry:n toimista segregaation lieventämiseksi

Piia Simpasen alustus kertoi Teknologiateollisuus ry:n toimista segregaation lieventämiseksi

Piia Simpanen kertoi Teknologiateollisuus ry:n Women in Tech -verkostosta, sekä My Tech -ohjelmasta.

Women in Tech -verkosto on ollut erittäin suosittu: foorumi keräsi vuonna 2017 tuhat osallistujaa. Lisää tietoa löytyy Teknologiateollisuus ry:n sivuilta suomeksi ja verkoston omilta nettisivuilta Women in Tech englanniksi.

Teknologiateollisuus ry:n tänä vuonna perustettu My tech -ohjelma puolestaan järjestää yläkouluille ja lukiolle matemaattisluonnontieteellisten aineiden oppimisprojekteja. My Tech -ohjelman nettisivuilla kerrotaan näistä ilmiölähtöisistä oppimisprojekteista tarkemmin.

”Naisia ja tyttöjä innostaa teknologia etenkin silloin, kun keskitytään siihen, mitä ongelmia teknologian avulla voidaan ratkaista,” kertoi Simpanen esitelleessään ohjelmaa. "Haluammekin tuoda esille, mitä kaikkia maailman isoja ongelmia voidaan ratkaista teknologian avulla ja miten teknologia on itse asiassa hyvinkin ihmisläheinen ala."

Verkosto yhteisiin toimiin segregaation lieventämiseksi!

Verkosto pyrkii myös ideoimaan myös yhteistä toimintaa segregaation lieventämiseksi.

Alustusten jälkeen pysähdyttiinkin pohtimaan kysymystä: Mitä me yhdessä voimme tehdä ja minkälaista yhteistyötä kaivataan organisaatioiden välillä segregaation lieventämiseksi?

Esimerkiksi seuraavat ideat yhteistyöstä segregaation lieventämiseksi tuotiin esille:

  • Yleistä keskustelua tarvitaan paljon, asioita pitää nostaa esille. Aamulehden uutinen sukupuolitetuista ammattinimikkeistä luopumisesta oli hyvä siksi, että kissa nostettiin pöydälle. Nyt jokaisen pitäisi peesata, että kissa pysyy pöydällä pitkään. Ja jos vaikka lukiolaisten liitto avaa keskustelun, ammatillinen koulutus lähtisi mukaan.
  • Hallituksen tasa-arvo-ohjelmiin vaikuttaminen yhdessä: meidän tulee olla aktiivisia ja vaatia niihin haluamiamme asioita.
  • Voitaisiin aloittaa segregaation purun ohjelma, samantyyppisesti kuin Suomessa on samapalkkaisuusohjelma. Sillä tulisi olla selvät tavoitteet, ja ohjelma jatkaisi kunnes tavoitteet toteutuvat
  • Tarvitaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.
  • Voidaan yhdessä haastaa yrityksiä huomioimaan segregaation purku kesätyöntekijöiden valinnassa.
  • Kaikkien organisaatioiden ei tarvitse tehdä kaikkea, ja jokaisella on oma vahvuusalueensa ja he voisivat ottaa vetovastuun siitä.
  • Tarvitaan stereotypioiden purkutalkoot! Niiden tulisi koskea kaikkia.
Järjestöjen yhteistä toimintaa segregaation lieventämiseksi pohdittiin ryhmissä

Järjestöjen yhteistä toimintaa segregaation lieventämiseksi pohdittiin ryhmissä