Työpaikat ja työllisyys

Työtehtäviä, ammattia ja alaa vaihdetaan myös aikuisena. Segregaation lieventämisen näkökulmasta yksi keskeisimpiä toimintasektoreita onkin työllisyyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

SEGLI-hankkeessa tehdään kehittämistyötä yhdessä erilaisten työllisyystoimijoiden kanssa.