Koulu ja opetus

Työelämän segregaatio pohjautuu pitkälti sukupuolen mukaiseen eriytymiseen koulutuksessa. Siksi koulutus ja uraohjaus ovatkin keskeisiä solmukohtia segregaation purkamiseksi. Valinnat opintoalojen ja koulutussektorien valinnassa näkyvät koulutuksen eri tasoilla.

SEGLI-hankkeen koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on monimuotoinen joukko toimenpiteitä: toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laadinnan tukea ja toiminnallistamista, opetushenkilöstön ja johdon koulutusta, kodin ja koulun yhteistyön kehittämistä.