Koulutusaineisto: Sukupuolenmukaisen segregaation syyt ja keinoja segregaation lieventämiseksi

SEGLI-hanke on julkaissut koulutusaineiston, jonka avulla voidaan puhua sukupuolenmukaisen segregaation syistä ja keinoista lieventää segregaatiota. Koulutusaineisto on tarkoitettu ensisijaisesti aikuiskoulutukseen, esimerkiksi puheenvuoroihin opettajille tai muulle oppilaitosten henkilöstölle.

Lataa koulutusaineisto tästä: Sukupuolenmukaisen segregaation syyt ja keinoja segregaation lieventämiseksi

Koulutusaineisto hyödyntää hankkeen tutkimusta ja kehittämistyön kokemuksia

Koulutusaineistossa teossa on hyödynnetty sekä SEGLI:n tutkimuksen tuloksia että kehittämistyössä saatuja kokemuksia. SEGLI-hankkeen tutkimusosiossa selvitettiin koulutuksen sukupuolenmukaisen segregaation syitä. Kehittämisosiossa puolestaan tehtiin töitä segregaation lieventämiseksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa.