SEGLI-hankkeen tutkimus

SEGLI-hankkeeseen sisältyy tutkimusosio. Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten ihmiset päätyvät erilaisille koulutuspoluille ja eri ammatteihin. Erityisesti keskitytään oppilaitosten käytäntöjen rooliin, eli siihen, miten oppilaitosten käytännöt ja puhe ammateista vaikuttavat opiskelijoiden näkemyksiin tulevaisuudestaan.

Tutkimukseen haastatellaan niin opiskelijoita kuin opettajiakin. Haastatteluja järjestetään ammattikouluissa ja lukioissa. Lisäksi haastatellaan ammatinvalintapsykologeja työpalveluissa. Tutkimus tuottaa lisää tietoa ammatillisen segregaation syistä.

SEGLI-hankkeen tutkimuksessa analyysi keskittyy sukupuolenmukaiseen segregaatioon, unohtamatta kuitenkaan sitä, että monet muut tekijät vaikuttavat sukupuolen lisäksi. Lähtökohtana onkin analysoida ammatillisen segregaation syitä paitsi sukupuolinäkökulmasta myös intersektionaalisuuden näkökulmasta. Intersektionaalisuudella tarkoitetaan, että monet henkilöä määrittämään käytetyt kategorisoinnit, esimerkiksi etninen tausta ja sukupuoli, vaikuttavat samanaikaisesti. Intersektionaalinen tutkimus myös kritisoi kategorisointien käyttöä aiemmassa tutkimuksessa.

Lue: Johdantoluku SEGLI-hankkeen tutkimukseen