Koti ja kasvatus

Käsitykset naisten ja miesten stereotyyppisistä ominaisuuksista, rooleista, tehtävistä ja mahdollisuuksista syntyvät jo varhain ja jatkuvat usein läpi elämän. Segregoituminen voidaankin nähdä elinikäisenä jatkumona, johon tulee vaikuttaa monilla tasoilla ja tavoilla elämän eri vaiheissa.

SEGLI-hankkeessa työskennellään myös varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa Kemissä ja Kajaanissa. Kotien ja koulujen kanssa tehtävässä työssä kehitetään muun muassa uudenmuotoisia vanhempainiltoja.