Purkutalkoot -hankkeen ja SEGLI:n yhteinen blogiteksti

Purkutalkoot -hankkeen Jenni Lahtinen ja SEGLI-hankkeen Inkeri Tanhua kirjoittivat yhdessä blogitekstin Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy.

Idea yhteiseen blogitekstiin virisi, kun huomasimme, että hankkeillamme on paljon yhteistä. Molemmissa hankkeissa on tehty tutkimusta sukupuolenmukaisen segregaation syistä.

Molemmat hankkeet ovat tutkineet segregaation syitä

Otus ry:n ja Nuorisotutkimusverkoston toteuttaman Purkutalkoot -hankkeen tutkimus on keskittynyt nuorten ammattikäsitysten muotoutumiseen ja siihen, miten sukupuolittuneet ammattikäsitykset tuottavat koulutuksen ja työelämän segregaatiota. SEGLI-hankkeen tutkimus puolestaan on selvittänyt segregaation syitä keskittyen etenkin ammatilliseen koulutukseen. Molempien hankkeiden tutkimusten mukaan mielikuvat eri aloista ja töistä ovat yksi segregaatiota tuottava tekijä.

Lue blogiteksti VNK:n sivuilta

Blogiteksti on julkaistu valtioneuvoston kanslian Tieto käyttöön -blogissa. Purkutalkoot -hanke on yksi valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoimmansta rahoituksensa saaneista hankkeista. SEGLI-hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue koko blogiteksti tästä: Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy.