varhaiskasvatus

Oppilaitosten kanssa tehdyn kehittämistyön tuloksia

SEGLI-hanke toimi yhteistyössä oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen kanssa Kajaanissa, Kemissä, Suomussalmella ja Helsingissä. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi toimintamalleja, joiden avulla voidaan edistää tasa-arvoa ja lieventää sukupuolenmukaista eriytymistä. Jokainen oppilaitos tarvitsee omanlaisensa ratkaisut, mutta toivomme, että näistä malleista voi kuitenkin olla hyötyä muillekin.

Keskustelut lasten ja nuorten kanssa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

Keskustelujen tavoitteena oli saada esiin lasten ja nuorten ajatuksia ihmisten moninaisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen, sekä auttaa pohtimaan, kuinka voimme huomioida nämä asiat kasvatuksessa ja opetuksessa. Esimerkkikysymykset tulevat Kemistä:

Päiväkoti ja esikoulu

Alakoulu

Yläkoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt

Keskustelun lisäksi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä ajatuksia käsiteltiin joissain kouluissa kyselyn avulla. Tässä esimerkkinä Lohtajan koulussa toteutettu kysely:

Lohtajan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokille 1-3

Lohtajan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokille 4-6

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö osaksi opintoja

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa järjestettiin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia. Näiden järjestämiseen osallistuneet opiskelijat saivat tekemästään työstä myös opintopisteitä:

Toimintamalli: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus opintoihin

Koulutusaineisto sukupuolenmukaisen segregaation syistä aikuisille

Koulutusaineisto on tarkoitettu ensisijaisesti aikuiskoulutukseen, esimerkiksi puheenvuoroihin opettajille tai muulle oppilaitosten henkilöstölle. Se on julkaistu SEGLI:n sivuilla myös jo aiemmin.

Koulutusaineisto Sukupuolenmukaisen segregaation syyt ja keinoja segregaation lieventämiseksi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat oppilaitoksissa

SEGLI-hanke tuki oppilaitoksia tarpeen mukaan myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien teossa. Tässä perusopetuksen esimerkki Suomussalmelta:

Oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Toimintamalli: Suomussalmen perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö haasteellisessa toimintaympäristössä

Hankkeeseen osallistui myös vapaan sivistystyön oppilaitos Kaukametsän opisto. Tässä kuvaus opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä:

Toimintamalli: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen vapaassa sivistystyössä – Kaukametsän opisto Kajaani

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön organisointi

Hankkeen työskentelyssä toimivaksi osoittautuivat erilaiset verkostot. Tässä esimerkit sekä Helsingistä että Kajaanista:

Toimintamalli: Tasa-arvoagentit - Stadin ammattiopisto

Toimintamalli: Ammatillisen työn kehittäminen verkostoissa - Useampi oppilaitos pääkaupunkiseudulla

Toimintamalli: Koulujen yhdyshenkilöverkosto tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä – Kajaani

Seuraavat toimintamallit tai prosessikuvaukset kertovat laajemmin hankkeen ja eri kaupunkien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön organisoinnista.

Kajaanin työkalupakkiin kuuluvat: Kajaanin perusopetuksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Kajaanin perusopetuksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyön prosessikuvaus, sekä Kajaanin perusopetuksen koulujen hyvät käytännöt.

Kajaanin työkalupakki

Kemissä kehittämistyöhön osallistuivat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus.

SEGLI –kehittämistyö Kemissä

Lue lisää kehittämistyöstä

SEGLI (Tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä
-kehittämishanke
2016 – 2019) hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä voit lukea tarkemmin jutussa, jossa kerrotaan hankkeen toiminnasta: SEGLI-hanke päättyi – lue kertomus hankkeen toiminnasta.

Hankkeessa tehdystä tutkimuksesta voit lukeaa lisää täältä: SEGLI-hankkeen tutkimus.

Lue myös hankkeen tutkimuksen ja kehittämistyön perusteella laaditut toimenpide-ehdotukset segregaation lieventämiseksi.